සියැට්‍රේඩ් සමුද්‍ර මැද පෙරදිග 2016 ඩුබායි හි

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ඩුබායි ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී ඩුබායි සමුද්‍රීය සතියේ කොටසක් ලෙස 2016 ඔක්තෝබර් 31 සිට නොවැම්බර් 2 දක්වා සියැට්‍රේඩ් සමුද්‍ර මැද පෙරදිග ප්‍රදර්ශනය සහ සමුළුව පැවැත්විණි. ප්‍රදර්ශන, සම්මන්ත්‍රණ සහ ජාලකරණ යන තෙදින වැඩසටහන සමුද්‍රීය හා නාවික කර්මාන්ත සඳහා කලාපයේ ප්‍රමුඛ වේදිකාව ලෙස ස්ථිරව පිහිටුවා ඇත.

දිනය: 31 ඔක්තෝබර් - 2 නොවැම්බර්, 2016

ස්ථානය: ඩීඩබ්ලිව්ටීසී - ඩුබායි ජාත්‍යන්තර සම්මේලන සහ ප්‍රදර්ශන මධ්‍යස්ථානය

ස්ථානය ලිපිනය : ඩුබායි ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානය (ෂෙයික් සයීඩ් පාරෙන් පිටත), තැ.පෙ. 9292, ඩුබායි, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය

බොෂෝ මැරීන් හි බූට්: එස් 8


තැපැල් කාලය: දෙසැම්බර් -03-2018